Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Informasjon om nedtapping av Austbøstemmen dam: April - oktober 2017

Austbøstemmen dam ble opprinnelig bygget som kraftverksdam for Rennesøy kommune rundt 1938. Fram til 2004 var magasinet benyttet til vannforsyning for kommunen. Da ble det bygd ny hovedvannledning fra Stavanger. I perioden etterpå er den brukt som reservevannkilde. I 2016 ble det lagt ny reservevannledning til Østhusvik. Austbøstemmen skal ikke lenger være drikkevannskilde.

Dammen er ikke i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldende krav fra NVE, og skal bygges om. Dammen eies av Rennesøy kommune. Tilsyn av dammen utføres av IVAR IKS, som også er byggherre for ombygging. Vannstanden skal senkes permanent med 3 m.

Hoveddammen skal forsterkes med påstøp på vannsiden av dammen. Flomløpet senkes med 3 m og det bygges ny bru over. Lukene og rekkverket skal skiftes ut. På nedsiden av dammen blir steinmuren som i dag.

I anleggsperioden blir vannstanden senket, på det meste 10 m ned.

Tapping av dammen går til bekken som renner i rør under vegen ved boligfeltet. Det skal være noe vann igjen i dammen og bekken for å ivareta fisk.

Anleggsområdet blir inngjerdet og turveien over dammen kan ikke brukes i anleggsperioden. Det blir satt opp skilt som viser at det er anleggsområde ved boligfeltet og på motsatt side av dammen.

Rundt vannet ellers kan turstiene brukes som før. Det blir satt opp en del midlertidige gjerder for dyr. Gjerdene vil gå ut i vannet.

Grunnen kan være bløt der det er tappet vann, og det frarådes å gå utpå der.

For spørsmål om prosjektet, ta kontakt med:
IVAR IKS v/ Nidunn Sandvik tlf: 47509574
IVAR IKS - Rennesøy kommune v/ Linn Garborg tlf nr. 51720242

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545