Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Rådmannen legger frem sitt forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021. Forslaget presenteres for formannskapet og politiske gruppeledere fredag 10. november. Formannskapet behandler budsjettet i sitt møte torsdag 30.november og kommunestyret i møtet torsdag 14. desember.

Rennesøy kommune må tilpasse seg lavere inntektsnivå i årene framover og dette vil berøre alle tjenester. Gode velferdstjenester må videreutvikles innenfor strammere økonomiske rammer.

Et høyt investeringsnivå med mange aktiviteter som er viktige for samfunnsutviklingen i kommunen videreføres.


Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 

Vedlegg: 
- Talldel – vedlegg til Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 
- Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon i Rennesøy kommune 2018-2021

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545