Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Trafikksikker kommune

Pressemelding fra Trygg Trafikk

Rennesøy kommune ble mandag 6.mars 2017 godkjent av Trygg Trafikk som en Trafikksikker kommune. Det betyr ikke at det ikke vil skje trafikkulykker, men at kommunen har oppfylt en rekke kriterier for et systematisk og godt trafikksikkerhetsarbeid på tvers av etatene. Målet er å styrke trafikksikkerhetsarbeidet kommunen har ansvar for.

Tradisjonelt er det fysiske tiltak en forbinder med trafikksikkerhet. Og fysiske tiltak er fortsatt viktig, men det tar tid og krever ressurser å utarbeide en ønsket infrastruktur. Å styrke trafikantrettet innsats er derfor viktig for å forebygge trafikkulykker. En Trafikksikker kommune ønsker å ta økt ansvar som skole- og barnehageeier, som arbeidsgiver, som ansvarlig for kommunens innbyggeres HMS, som transportbestiller og som pådriver ovenfor næring og kulturliv.

I en Trafikksikker kommune har administrasjonen og frivillige lag og foreninger innarbeidet retningslinjer for reising, skolene og barnehagene har lagt inn trafikksikkerhet i  årsplaner, de har laget retningslinjer for ferdsel, og trafikksikkerhet inngår i foreldresamarbeidet. I en Trafikksikker kommune tar helsesøster ansvar for informasjon om sikring av barn i bil, og kommunelegen følger opp retten til førerkort. En trafikksikker kommune setter krav til trafikksikkerhet som transportbestiller.

Rennesøy kommune har i løpet av 2016 arbeidet for å samle og systematisere trafikksikkerhetsarbeidet, og har nå oppfylt kriteriene i den nasjonale ordningen Trafikksikker kommune. En slik godkjenning er ment som en start på en god prosess for å innarbeide gode rutiner og system for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Rennesøy kommune er med å arbeide mot nullvisjonen om null drepe og færre hardt skadde i trafikken. Og Trygg Trafikk mener at dette er ett av mange tiltak for å oppnå de nasjonale mål om at trafikantene skal ta gode valg i trafikken. Antall trafikkulykker vil gå markant ned dersom flere trafikanter:

- sikrer barn i bil, bakovervendt
- bruker bilbelte
- bruker refleks
- bruker sykkelhjelm
- holder fartsgrensene
- viser oppmerksomhet, uten bruk av mobiltelefon og andre distraksjoner når du kjører!
- kjører uten rus
- bruker sikkert kjøretøy og sikrer last

 

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545