Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Barnehage

Barnehagene i Rennesøy skal gi alle barn omsorg og likeverdige muligheter for trivsel, lek og læring. Vi har 5 kommunale barnehager.

Vi har satset på kompetanseheving for personalet innenfor språk, relasjoner og endringsarbeid, gjennom arbeid med «Språkløyper» og «Være sammen». Det har gitt en god utvikling i barnehagene med økt teoretisk forståelse og bedre mestring av egen praksis. Barnehagene vil også i tiden framover ha fokus på dette, nå utfra eget ståsted og med egne målsettinger i den enkelte barnehage.

Et hovedfokus for barnehagene i Rennesøy i tiden framover er innføring av ny forskrift til Lov om barnehager, «Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver». Den trår i kraft fra 1. august 2017 

Søknad om plass i barnehage

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. februar. Alle som ønsker barnehageplass i hovedopptaket må søke innen denne fristen. Søk via søknadsportal.

Om rett til barnehageplass, § 12a i Lov om barnehager:
Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det søkes om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet blir ett år.

Retten til plass forutsetter at en har søkt innen fristen og er bosatt i Rennesøy kommune ved oppstart i barnehagen.

Ved ledige plasser i barnehagene, etter at alle barn med barnehagerett har fått tilbud om plass, tildeles plasser fortløpende i tråd med vedtatte opptaksregler, rammer og økonomiske føringer i kommunen.

Se også «Vedtekter for barnehagene i Rennesøy kommune» i høyremenyen.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545