Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Ledsagerbevis

INFORMASJON OM LEDSAGERBEVIS
Rennesøy kommune tildeler ledsagerbevis til personer med funksjonsnedsettelse. Ordningen kan benyttes av personer over 8 år, som permanent eller for en periode er avhengig av å ha med seg ledsager for å kunne delta på ulike kultur- og fritidstilbud. Ordningen innebærer at den funksjonshemmede kan ta med seg en eller om nødvendig to ledsagere gratis på kultur- og fritidsaktiviteter som har akseptert ordningen. (Må en bruker ha mer enn en ledsager, må dette komme frem på ledsagerbeviset.)

 

Søknad.

 

 

HVOR KAN LEDSAGERBEVISET BRUKES?
I Rennesøy kommune skal alle kommunale arrangement, arrangementer med offentlig støtte og arrangementer i bygg med offentlig støtte akseptere Ledsagerbevis.

Organisasjoner tilsluttet Norges idrettsforbund har også akseptert ordningen. Rogaland teater og NSB tog gir honnørbillett til både bruker av kortet og ledsager. Ledsagerordningen er nå innført i nesten alle kommuner i Rogaland, og kortet kan også brukes i andre fylker. Ved inngang eller billettluke skal det være ett lett synlig klistermerke som viser at ledsagerbevis aksepters. Ved å vise ledsagerbeviset kan innehaver av kortet ta med seg en ledsager som vil ha gratis adgang. Dersom arrangør ikke har sluttet seg til ordningen har du ikke krav på å bruke kortet.

HVEM KAN SØKE?
Personer over 8 år, som er varig funksjonshemmet, eller i en gitt periode, kan søke. Den som søker må være avhengig av å ha med ledsager for å kunne delta på ulike kultur- og fritidsarrangementer.

Ønsker du å søke, vennligst fyll ut vedlagt skjema. Legg ved passfoto av nyere dato. Husk at det må følge med en attest fra lege, psykolog eller helse og sosialetat.

Linker eksternt:


Helse norge

Bufdir
 

Send søknaden til:

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy

post@rennesoy.kommune.no

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545