Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Tilskuddsordninger

Rennesøy kommune tilbyr sine organisasjoner og lag muligheten til å bruke Tilskuddsportalen for å søke etter mulige midler til sin organisasjon \ forening.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.
Disse ble politisk vedtatt 16.06.2011.

Rennesøy kommune har selv og saksbehandler flere tilskuddsordninger for fylke og stat.
Link til kort oversikt over søknadsfrister i Rennesøy kommune for støtte til kulturarbeid.

Link til
Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Lag og foreningsmodul for Tilskuddsportalen.
En skreddersydd versjon av tilskuddsportalen sørger for at lag og foreninger får oversikt over tilskuddsordninger de kan sø¸ke på.

I Kulturlova heter det:
5. Felles oppgaver:
c. Staten, fylkeskommunen og kommunen skal syta for (...) at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med økonomisk støtte og om andre verkemiddel og tiltak.

Vi løser dette for din kommune slik at lag og foreninger får informasjon om tilskudd og støtteordninger via kommunens hjemmeside. Kontakt oss, og vi forklarer detaljene.

Tjenesten," tilskuddsportalen", holder deg oppdatert, og tjenesten holder oversikt for deg. Bruk mindre tid på å lete etter informasjon og mer tid på å  planlegge søknader og legge kvalitet i søknadene. Bedre tid gir flere gode ideer.

Se link til Tilskuddsportalen:

http://lag-foreninger.scan4news.com/Rennesoy

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545