Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Meld fra om døde fugler

Nå kommer trekkfuglene Mattilsynet trenger hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøver

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage når fugleinfluensa kommer til Norge.

Denne type av fugleinfluensa er ikke farlig for mennesker men får store konsekvenser for tamme fugler.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler.

Rogaland er et av de områder som er mest sannsynlig landingsplass for disse trekkfuglene.

Andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtselsfugler (f.eks. kråker) er mest utsatt for smitte.

Slik melder du fra til Mattilsynet
I Rogaland vil vi at folk skal melde fra om alle døde fugler uten synlige ytre skader av artene andefugler (ender, gjess og svaner), vadere, åtselsfugler (kråker og ravn) og rovfugler.
Flere sjuke/døde ”andefugler” i et begrenset område i nærheten av vann/sjø eller våtmark
Mange andre døde fugler i ett og samme område
Død rovfugl på typiske oppholdssteder for andefugler

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa.

Melding skal gis til Mattilsynets distriktskontor på tlf. 22 40 00 00, som i hvert enkelt tilfelle vil vurdere behovet for å sende inn fuglen(e) til nærmere undersøkelse.

Av hensyn til generell smittefare skal alle unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.

Nord-Trøndelag, Rogaland, Østlandet og Oslofjord-området er mest sannsynlig landingsplass for disse trekkfuglene.

Store konsekvenser for tamme fugler

Typen av fugleinfluensa som herjer i Sentral-Europa er ikke farlig for mennesker. Fugleinfluensaen er dødelig for både ville og tamme fugler. Det er derfor viktig å sikre at ville fuglene ikke kommer i kontakt med tamme fugler i Norge.

I tillegg til overvåkningen har Mattilsynet iverksatt en rekke tiltak for å hindre at fugleinfluensaen smitter tamme fugler i Norge.

Blant annet er det fastsatt en «Portforbudforskrift» som sier at tamme fugler skal holdes innendørs eller ute under tett tak.

Dette kravet gjelder for tamme fugler som befinner seg i følgende områder: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Dersom du har fjørfe og/eller andre fugler i fangenskap (ikke burfugler innendørs) og bor i disse områdene må du også huske på å registrere fjørfeholdet ditt hos Mattilsynet.