Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Slamtømming

Kommunen sørger for tømming og bortkjøring av slammet til godkjent mottaksplass. Det er Loftheim Renovasjon AS som utfører tømming i Rennesøy.

Spørsmål i forbindelse med slamtømming, kan rettes til telefon: 47 50 90 90, eventuelt e-post: ivar@rennesoy.kommune.no

Alle som er registrert med septiktank, dvs. står på tømmelisten, vil få tilsendt brev fra utførende firma med tømmedato og plikter.

Septiktanker tilknyttet helårsboliger tømmes en gang hvert 2. år, mens fritidsboliger tømmes hvert 4. år.

Eier av septiktank skal sørge for at anlegget som skal tømmes, er lett tilgjengelig for tømming. Evt. overdekning av kumlokk må fjernes av eier før tømming skal utføres.

Renovatøren skal sørge for at tømming og transport av slammet skjer på en sanitær og estetisk god måte, og slik at beboerne i området sjeneres minst mulig av støy og lukt i forbindelse med tømmingen.

Ved utkobling av septiktank skal dette meldes kommunen.

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545