Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane
Foto: Torleiv Finnesand

Foto: Torleiv Finnesand

Kommuneplan

Rennesøy kommuenstyre vedtok i møte den 17.06.19, sak 23/19 og 24/19,  ny kommuneplan for Rennesøy, samfunnsdel og arealdel, iht. plan- og bygningsloven §11-15.

Kommuneplanen skal gi retning for hvordan Rennesøy skal utvikle seg mot 2030, og er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes langsiktige planer og tiltak, og definere framtidig bruk og vern av arealene i kommunen. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

SAMFUNNSDELEN
Kommuneplanens samfunnsdel skal være et verktøy for kommunens strategiske planlegging. Planen omhandler utviklingen av Rennesøysamfunnet og peker på hvilken retning som ønskes for samfunnsutviklingen de neste årene.

Dokumenter
Kommuneplanens samfunnsdel

AREALDELEN
Kommuneplanens arealdel består av et plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer. Kart og bestemmelser er juridisk bindende og danner grunnlag for videre detaljregulering og behandling av søknader i uregulerte områder.

Dokumenter
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545