Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Tidligere kommuneplan 2010-2022

  

Kommuneplan 2010 - 2022
Planid 2009004
Rennesøy kommunestyre vedtok 08.09.2011 kommuneplan for Rennesøy kommune 2010 - 2022 i henhold til plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 11-16.

Kommunestyrets vedtak 08.09.2011 

Unntatt fra vedtaket var seks områder der det forelå innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.

Mekling ble foretatt 14.12.2011.
Meklingsprotokoll 

Resultatet av meklingen ble vedtatt av Rennesøy kommunestyre 29.03.2012.
Saksprotokoll fra kommunestyret med kommunestyrets vedtak.

Merknader og innsigelser som ble mottatt i høringsperiodene er vurdert og planforslaget er korrigert.
Endringene i planen går fram av saksframlegg og vedlegg.

Sakspapirer og vedlegg til kommunestyret:
Saksframlegg til behandling 08.09.2011.
Saksframlegg til behandling 29.03.2012
1. Kommuneplan for Rennesøy kommune 2010 – 2022 
2. Plankart
3. Konsekvensvurdering med tilhørende ROS
4. Konsekvensutredning Hanasand
5.-10. Temakart
11. Oppsummering merknader offentlig ettersyn
12. Oppsummering merknader og innsigelser fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen
13. Oppsummering innspill til varsel om oppstart

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545