Gå til innhold Gå til sidemenyen Gå til høyremenyen

Rennesøy kommune

Det gode liv - på dei grøne øyane

Varsel om oppstart

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN OG HØRING AV PLANPROGRAM

Planutvalget vedtok i møte 29.11.2016 å legge forslag til planprogram ut på høring og samtidig varsle oppstart av planarbeid med å rullere kommuneplanen for Rennesøy.

Varslingen skjer i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13.

Både samfunnsdelen og arealdelen skal rulleres, men med hovedvekt på samfunnsdelen. Formålet med planarbeidet er å få en oppdatert kommuneplan med føringer for videre utvikling for Rennesøy før kommunen blir en del av nye Stavanger kommune.

Planprogrammet gir en oversikt over hvilke tema og problemstillinger som skal revideres i planarbeidet. Det er foreslått framdriftsplan med endelig vedtak av planen i slutten av 2018. For nærmere opplysninger om planprogram og videre planarbeid, se forslag til planprogram.

Forslag til planprogram er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 08.12.2016-10.02.2017.

Du er velkommen til åpent informasjonsmøte på kulturhuset 17. januar 2017 kl 1800.

Merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 10.02.2017, til Rennesøy kommune, postboks 24, 4159 Rennesøy eller post@rennesoy.kommune.no. Innspillet merkes «Kommuneplan».


Dokumenter:
Forslag til planprogram
Vedtak i planutvalget 29.11.16
Saksframlegg til planutvalget 29.11.16

Planstrategi, vedtatt i kommunestyret15.09.16

Kontakt

Rennesøy kommune
Postboks 24
4159 Rennesøy


Følg oss:Kommunenummer:         1142
Organisasjonsnummer:  964 979 545